Những điều cần chú ý khi mang chất lỏng lên máy bay

Đối với trường hợp bay quốc tế, không mang quá 1 lít theo người và hành lý xách tay.
Hành khách đi máy bay hành trình nội địa và quốc tế được phép mang theo chất lỏng theo người và hành lý xách tay, tuy nhiên cần chú ý theo đúng quy định hiện hành.


Đối với trường hợp bay nội địa từ ngày 1/5, rượu/chất lỏng có nồng độ cồn trên 70% sẽ không được mang theo.


Đối với trường hợp bay quốc tế, không mang quá 1 lít theo người và hành lý xách tay.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *